Bekijk de Workshops →

Tzolk'in

Geplaatst op 11 december 2018

Vandaag is er een nieuwe cyclus van de Tzolk'in begonnen ... een cyclus van 260 dagen om iets te realiseren ... een nieuwe uitdaging ... verder de spiraal op te gaan ...

Persoonlijk volg ik graag de informatie van de oude of klassieke telling. Dit resoneert goed met mij. De informatie is er in het Engels, van Mayan Calendar Portal, maar ik wil graag een Nederlandse versie lezen ...

Om die reden heb ik een vrije vertaling gemaakt van gedeelten uit het boek "The Serpent and the Jaguar: Living in Sacred Time" van Birgitte Rasine., aangevuld met de kleuren die naar mijn gevoel bij elke Kin (Zon en Toon combinatie) horen. De kleuren kun je gebruiken om je op deze dag te ondersteunen. Denk hierbij aan kleding, voeding en kleur kijken. Meer uitleg over de werking van kleuren kun je hier lezen.

Veel mensen werken met het Dreamspell, dit is een andere telling dan bovengenoemde telling. Het Dreamspell voelt voor mij als een mannelijke telling, terwijl de klassieke telling vrouwelijk voelt.
Daarnaast gaat het voor mij bij het Dreamspell om dít leven, terwijl de oude of klassieke telling voor mij een weergave is van ál mijn levens. Met deze informatie kan ik aan mijn karma werken.

Op dit moment loopt het Dreamspell 46 dagen voor op de klassieke telling.
Hieronder vind je een beknopte uitleg van de Maya kalender.

Galactische kalender
Naast de 365-daagse Gregoriaanse jaarkalender, loopt er een Maya kalender van 260 dagen. Deze noemen we de Galactische kalender en is gebaseerd op de Tzolk'in, de heilige kalender van de Maya.
Deze 260-daagse kalender is afgestemd op de natuurlijke ritmes van het menselijk lichaam en op de cyclus van de Aarde met de Maan en de Zon, maar ook op de cyclus van de Aarde ten opzichte van de sterrengroep de Pleiaden en de gehele Melkweg. De relatie met de Melkweg behoorde voor de Maya tot de realiteit van de dag.

De cyclus van 260 dagen kennen wij al vanaf de start van ons leven. Er zijn 260 dagen nodig om een eicel en zaadcel uit te laten groeien tot een volledig mens.

Wat zie je op de Kalender?
Helemaal links staan alle 20 Zonnezegels met de bijbehorende afbeelding. Rechts van deze zegels staan de dagen van dit zegel. Elk vakje is een dag.
De kalender lees je vanaf de linker bovenhoek (Kin 1) naar beneden en dan de volgende rij, etc. tot rechtsonder (Kin 260).

Zonnezegels
De 20 Zonnezegels, Zonnen of gliefen, hebben namen als Imix, Ix, Akbal, Kan, etc. De Zonnezegels worden afgebeeld als gestileerde tekeningen gebaseerd op de oude Maya gliefen. Elk Zonnezegel heeft zijn eigen kleur die altijd hetzelfde is: rood, wit, blauw of geel.
De zegels heten Zonnezegels omdat het energieën zijn van de Zon. Ze vertegenwoordigen allen een kwaliteit van de ziel. Elk Zonnezegel bezit unieke eigenschappen en is even bijzonder als elk ander. De zegels hebben een vaste volgorde. Je kunt daarom de reeks van 20 ook zien als evolutie of een proces.

Tonen
Er zijn 13 Tonen, dit zijn 13 Heilige getallen, de 13 Tonen van Creatie. Het zijn spirituele energieën en geven ons de specifieke kracht om te scheppen. Elke Toon heeft de numerieke betekenis van het getal zelf en staat in relatie tot de andere Tonen. De Toon geeft de energie aan waarmee je dingen kunt doen en die goed werkt om die dag mee vorm te geven. Het is één stap in de reeks van 13, die samen een wavespell vormen, een grote golfbeweging.
De Tonen worden weergegeven als stippen en streepjes. Elke stip is één, 5 stippen worden als een streep weergegeven. Een streep en een twee stippen is dan het getal 7.

GAP-dagen
Er staan 52 zwarte vakjes in de kalender. Dit zijn GAP-dagen ofwel Galactische Activerings Portalen. Dit zijn deuren naar een hogere bewustzijn. Op deze dagen ben je makkelijker in contact met de andere wereld. Deze vakjes vormen samen de Hunab K’u, het hart van de Melkweg, de Bron.

Je ziet dat de vakjes 4 kleuren hebben: rood - wit - blauw - geel. Deze worden bepaald door de 4 windrichtingen. Elke windrichting heeft een eigen kleur en bezit een kwaliteit of kracht. De zegels wisselen elke dag van kleur, maar ook de weken van een maand, de maanden en ook het jaar zelf hebben één van deze 4 kleuren.

De cyclus van vier is de kleinste cyclus binnen de Galactische Kalender.
Rood is de kleur van het Oosten en heeft als kracht initiatie; het beginnen van iets nieuws.
Wit is de kleur van het Noorden en heeft als kracht verfijning; detaillering van wat je begonnen bent.
Blauw is de kleur van het Westen en heeft als kracht transformatie; het uitvoeren.
Geel is de kleur van het Zuiden en heeft als kracht opbloeien; in het licht zetten of uitdragen van je
werkzaamheden.

In de middenkolom zijn de kerndagen, het is het Hier-en-Nu. Links van deze kolom gaat over het verleden en rechts is de toekomst.

Wil je meer lezen over de klassieke telling volg dan deze link.
Voor informatie over het Dreamspell kun je deze link volgen.